Home Nieuws/updates Gastenalbum De visvijvers Penvissen Uitstapjes Visserslatijn Forum Links

E-mail

Problemen hengelsporters Venlo opgelost

 
De problemen voor hengelsportvissers met vergunningen en toegankelijkheid van visplaatsen in Venlo zijn opgelost. Venlo gaat het visrecht voor vijf hengelsportplekken verhuren aan de Hengelsportfederatie Limburg (HFL).

Alle georganiseerde sportvissers in Venlo kunnen voortaan met de VISpas hengelen bij de haven in Groot Boller (Jachthavenweg, Blerick), het Zilvermeertje in de Blerickse wijk Vastenavondkamp en in de Venlose vijvers Oude Beemden, Beatrixpark en Aan de Bronnen. Hengelsportvereniging De Brasem en de Stichting Hengelsport Venlo-Blerick trokken in 20007 en vorig jaar aan de bel bij de politiek. Ze klaagden over de onduidelijke visvergunningsregels en het feit dat ze amper nog aan de Maas konden komen. De gemeente en HFL gaan de haven Groot Boller aan de Jachthavenweg toegankelijker maken voor sportvissers.

 

 

Bron: De Limburger. Gepubliceerd op: 28.04.09 14:36, bijgewerkt op: 28.04.09 14:38

 .
Langs de Maas bij Venlo is alleen nog maar plek voor prikkeldraad , brandnetels en galloways, stelt They Hauser, secretaris van hengelsport vereniging De Brasum. "Ik ben al 74 jaar een verwoed visser , maar wat er de laatste 10 jaar langs de Maas aan het gebeuren is kan ik niet accepteren", zegt Hauser. Door de herinrichting van de Maascorridor door stichting het Limburg landschap is het onmogelijk om visplekken met de auto te bereiken. En een visser moet veel spillen meenemen. Los daarvan, voor ouderen en mensen met een beperking, is het onmogelijk om langs de Maas te vissen. De pakweg tweehonderd leden van De Brasum maakten de gemeente al vaker arrent op de in hun ogen beroerde vissituatie langs de Maas. De lokale Democraten zette de kwestie op de politieke agenda. "Omdat het hier niet al;leen gaat om de bereikbaarheid van de Maas voor vissers, maar ook voor ouderen en mensen met een beperking.", aldus Miriam Linders. De mening werd gedeeld door alle politieke partijen tijdens de commissievergadering. PVDA raadslid Sjors Peeters stelde zelfs voor om eens te kijken naar het instellen van speciale visstranden. De Brasum ziet het liefst dat de bidweg bij genooi weer toegankelijk wordt. Dat zelfde geld voor de weg die bij de Viking loopt. Ook moet er worden gekeken naar de haven in Blerick. Daar is volgens De Brasum op dit moment plek  voor tien vissers terwijl er ooit wedstrijden werden gevist met meer dan 150 deelnemers. Sportwethouder Ramon Testroote (PVDA) zegde woensdagavond toe voor 31 augustus met de hengelsportvereniging de knelpunten langs de Maas te gaan bekijken en met oplossingen te komen. De wethouder staat niet onwelwillend  tegenover de voorstellen, maar weet ook dat niet alle suggesties van de vissers gehonoreerd zullen worden. "Er zit nu eenmaal een spanningsveld tussen het vissen en het recreren langs de Maas en het instant houden van natuur", aldus Testroote.

Door Harry Lucker

 

   

Waor is Mooder Maas gebleve?

Met deze noodkreet liep in februari 2008, de tachtig jarige They Hauser  in de optocht van Blerick mee. They hauser is secretaris van HSV "De  Brasum". Een hengelsportvereniging die nog steeds meer dan 200 leden telt.

Al jaren kamp hij samen met z`n mede sportvisliefhebbers voor het behoud van hun hobby. Helaas ziet het er naar uit dat de gemeente Venlo ook deze groep meedogenloos laat vallen.

Over welke groep praten we dan? We bedoelen de groep ouderen, en mensen met lichamelijke beperkingen.

Deze mensen hebben vaak al vanaf hun jeugd al op de Maas gevist en hebben veelal hun sociale contacten hier opgebouwd. Voor de echte sportvisser is deze hobby vaak hun hele ziel en zaligheid. Uit brieven die They Hauser zorgvuldig heeft bewaard, van en naar de gemeente Venlo blijkt dat deze problematiek al jaren speelt.

Het is vechten tegen dovemans oren zoals in een van de brieven aan het college van B & W van 17 mei 2008 geschreven staat. Citaat:

"Reeds in 1998 hebben wij een gesprek over e.e.a. gehad met de toen verantwoordelijke wethouder Frey; Echter deze man had geen enkele gevoel voor onze problematiek en wensen."

 HSV "De Brasum" vraagt nu aan de huidige wethouder Ramon Testroote het stilzwijgen te verbreken. In "de Limburger" van 20 juni 2008;
Sportwethouder Ramon Testroote (PVDA) zegde woensdagavond toe voor 31 augustus met de hengelsportvereniging de knelpunten langs de Maas te gaan bekijken en met oplossingen te komen.  

We zijn benieuwd, wordt vervolgt.....

We willen proberen dit en andere problemen op onze website toe te lichten en bespreekbaar te maken. Want niet alleen de Maas is doelwit van gemeente Venlo, ook de visvijvers  worden door verloedering al systematisch en uiterst doeltreffend opgeruimd.

Gemeente Venlo zou eens in een van de omliggende gemeente moeten gaan kijken hoe het wel moet. Hoe je om moet gaan met die groep mensen welke ze hier de hak in de rug hebben gezet.

 

s generatie haolde de minse achter de geraniums weg.

Noow douwt de jeug s d`r weer achte.r

Telle weej neet mit mei?

Kom in Aktie mit ozze Thei.

Weej alde vissers pikke ut neet mir.

Km oet gge praos.

Mit mich nao de Maas gekraos.

Dao laupe kuu, huule groete.

En de visplaatse zien nao de kloete.

Gemeinte Venlo en Limburgs Landschap, bedankt!

They Hauser.